วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2566 จำนวน 28 คนๆละ 36 บาท จำนวน 21 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างทำป้าย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างสำรวจยอดประชากรสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  พ.ค. 2566
ซื้อตะปูวัดความหนาชั้นพื้นดิน และเทปวัดระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง