วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2565
ซื้อเครื่องปริ้นตอร์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตัวล็อคประตูบานเลื่อนด้านหน้าสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างเหมาทำตรายาง กองคลัง จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ All in one โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6 (พร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างเหมาทำตรายาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางบ่าย สมสะอาด ถึงสามแยกคลองแคใต้ หมู่ที่ 4 (สายทางไร่นายสวิท ทองนาค ถึงบ้านนายสมหวัง ศรีชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา สายทางบ้านนายประพันธ์ ถึงอู่ช่างดื้อ (ช่วงไร่นายแบ่งสมบัติ ขันโท ถึงไร่นายทัด หองขุนทด บ้านดงมะเกลือ หมู่ที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง