วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 95% บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ 10 (สายทางบ้านนายแหน่น - ถนนสายบ้านคลองแคเหนือ) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 95% บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 1 (สายทางประปาบาดาลไร่กำนันเสา - ถนนสายโนนเต็งบ้านคลองแคเหนือ) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 95% บ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ 4 (สายทางไร่นางบัวทัย - นานายพิพัฒน์) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการ แม่บ้านทำความสะอาด บริเวณอาคารสำนักงานและอำนวยความสะดวก รับรองผู้มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการซักฟอกทำความสะอาด ผ้าผูกอาคาร ผ้าผูกประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale,Korat ๒๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง