วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale,Korat ๒๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด สำหรับงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-51-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ
22  พ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง