องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
กระดานเสวนา


การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

ในเขตพื้นที่ของตำบลโนนเมืองพัฒนา ถ้าพื้นที่ที่มีการครอบครองแต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่เป็นพื้นที่หรือทางสาธารณะประโยชน์ จะสามารถดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาลได้หรือไม่ครับ

โดยคุณ ณัฐภัทร นิลขันธ์ Mail to ณัฐภัทร  นิลขันธ์ (49.230.20.199) [31-01-2022 08:58]โดยคุณ อบต.โนนเมืองพัฒนา (183.89.65.206) [03-03-2022 10:46] #16 (1/1)

การขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ เอกสารประกอบด้วย
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (แปลง) ที่ขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล ได้แก่ โฉนดที่ดิน / นส.3 ก/ สปก.
4. ภาพถ่ายแผนที่บริเวณที่ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
5. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
6. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของช่างเจาะน้ำบาดาล
7. หนังสือมอบอำนาจ (หากมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง) ทั้งนี้ ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ
บทลงโทษกรณีที่แอบเจาะ/ใช้น้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต
1. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน
2. ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
3. หรือทั้งจำท้งปรับ

ขอเชิญร่วมตอบคำถาม
ความคิดเห็น
โดย
Email
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ