องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 


วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทำความสะอาดสำนักงานตามหลัก 5 ส.


วันที่ 30 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาได้ดำเนินกิจกรรมปัดกวาด ทำความสะอาดสำนักงาน เก็บขยะอันตรายแล้วตามหลัก 5ส. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "โคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด"

2021-07-19
2021-07-01
2021-06-30
2021-06-29
2021-06-29
2021-06-24
2021-06-23
2021-06-20
2021-06-18
2021-06-15