องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 

 

 


  โครงการอบรมให้ความรู้การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไ...
   
  กิจกรรมจิตอาสาสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
   
  นายเติม พันชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพั...
   

นายเติม พันชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา พร้อมด้วยจิตอาสาตำบลโนนเมืองพัฒนาเข้าร่วมโค...

  การตรวจรับโครงการขุดลอกถนนคันดินรอบป่าสาธารณะภายใน...
   

การตรวจรับโครงการขุดลอกถนนคันดินรอบป่าสาธารณะภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา


 
Testing 1 2 3
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.โนนเมืองพัฒนา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562