องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 

 

 


  วันที่ 5 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพ...
    วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด...
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 วันเลือกตั้ง
   

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 วันเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการออกตรวจความเรียบร้อยหน่วยเ...

  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 มอบหีบเลือกตั้งแก่คณะกรรม...
   

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 มีบหีบเลือกตั้งแก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเ...
    วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนโนนเมืองพัฒนา ได้รับความอนุเคราะห์จากสิบเอกยุทธภูมิ ขันทอ...

 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562