องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 

 

 


  วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเช...
    วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 อบต.โนนเมืองพัฒนา ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค กรณีมีผู้ป่ว...
  วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2564 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอ...
   

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ...

  วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทำความสะอาดสำนักงานตามหลัก...
   

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาได้ดำเนินกิจกรรมปัดกวาด ทำความสะอาดสำนั...

  วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ...
   

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้มีม...


 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562