องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 


วันที่ 15 กันยายน 2565 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบล และโครงการจุดสาธิตการคัดแยกขยะเปียก ประจำปี พ.ศ. 2565


วันที่ 15 กันยายน 2565 นายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบล และโครงการจุดสาธิตการคัดแยกขยะเปียก ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุปรงสงค์เพื่อเป็นต้นแบบในการกำจัดขยะในรูปแบบต่าง ๆ
2022-09-15
2022-09-14
2022-09-13
2022-09-08
2022-09-07
2022-09-02
2022-08-30
2022-08-26
2022-08-19
2022-08-17