องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 


นายเติม พันชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา พร้อมด้วยจิตอาสาตำบลโนนเมืองพัฒนาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 -10


นายเติม พันชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา พร้อมด้วยจิตอาสาตำบลโนนเมืองพัฒนาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 -10 กรกฎาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด

2020-08-12
2020-07-22
2020-07-10
2020-07-08
2020-07-02
2020-07-02
2020-06-30
2020-06-29
2020-06-26
2020-05-21