องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

เลขที่ 32 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยดินดำ ตำบลโนนเมืองพัฒนา
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210

เวลาทำการ 08.30-16.30น.

โทรศัพท์ 044-001146    โทรสาร 044-249468

E-mail: adminNP@nonmeangpattana.go.th