องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร

 
 
  นายเติม  พันชนะ
 
  นายก อบต.โนนเมืองพัฒนา
 
  081-8778600  

 
นายประสิทธิ  ยอดฟังเทียม
  นายจรัส  โกดค้างพลู
รองนายก อบต.โนนเมืองพัฒนา
  รองนายก อบต.โนนเมืองพัฒนา
080-1513877   062-1545966

 

  นายสนิท  ชอบเรียบร้อย  
  เลขานุการนายก อบต.โนนเมืองพัฒนา  
  081-5492786