องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

กองช่าง


 
  -ว่าง-  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  


ว่าง
 นายพงศกร  วงศ์ศักดา  
นางสาวณิชาภัทร  รินสันเทียะ  
นายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ