องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ


 
  สิบเอกยุทธภูมิ  ขันทอง
 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
  091-5645291  
 
 นางสาวธัญชนก  สมณชื่น  นางสาวกัญญาภัค  เดชบวรปัญญา
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
 ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
064-4633399 062-1016814  นางบังอร  โกฎกลางดอน
 

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 

 086-1035406