องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุวรรณ ถึงท้ายบ้าน บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 14 มิ.ย. 2564 ]4
2 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Cape Seal สายบ้านนายปุ่นเชื่อมถนนสาย 3003 บ้านโนนสายทอง หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 14 มิ.ย. 2564 ]4
3 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา สายบ้านโนนเมือง เชื่อม ถนนสาย ทช 3003 บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 1 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 25 พ.ค. 2564 ]6
4 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดคลองส่งน้ำเข้าสระเดิ่นยาว หมู่ที่ 3 บ้านคลองแคใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 28 เม.ย. 2564 ]13
5 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฐานพระภูมิพร้อมศาลพระภูมิเจ้าที่ [ 28 เม.ย. 2564 ]13
6 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบ Cape Seal สายจากบ้านนายสุชาติ ววงสันเทียะ ถึงบ้านนางเต้า สง่าสันเทียะ บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 22 เม.ย. 2564 ]12
7 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากร้านค้าชุมชน ถึงบ้านนายบุญเสริม บ้านดงมะเกลือ หมู่ที่ 6 [ 25 มี.ค. 2564 ]15
8 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 8 (สายทางโคกเกริ่น) [ 24 มี.ค. 2564 ]19
9 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนดินบอดอัดแน่น 95% สายทาง นม 3003 ถึง ลำห้วยคลองแค หมู่ที่ 2 บ้านโนนเต็ง [ 11 มี.ค. 2564 ]17
10 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับพนักงานและผู้มาติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา [ 11 มี.ค. 2564 ]17
11 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา [ 23 ก.พ. 2564 ]20
12 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแค็บ [ 29 ก.ค. 2563 ]72
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 เม.ย. 2563 ]93
14 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 95% บ้านใหม่ทรายทอง ม.10 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ม.ค. 2563 ]104
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 95% บ้านโนนเมือง ม.1 [ 25 ธ.ค. 2562 ]108
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 95% บ้านคลองแคเหนือ ม.4 [ 25 ธ.ค. 2562 ]103
17 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ [ 28 มิ.ย. 2562 ]160
18 ประกาศเผลแพร่ราคากลางซื้อรถบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร, น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่่า 12,000 กิโลกรัม, เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ [ 28 มิ.ย. 2562 ]68
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้อง [ 14 มี.ค. 2562 ]166
20 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เกินหนึ่งแสนที่ดินและสิ่งก่อสร้างเกินหนึ่งล้าน ประจำปี 2562 [ 22 พ.ย. 2561 ]172
 
หน้า 1|2