องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 เม.ย. 2563 ]7
2 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 95% บ้านใหม่ทรายทอง ม.10 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ม.ค. 2563 ]19
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 95% บ้านโนนเมือง ม.1 [ 25 ธ.ค. 2562 ]18
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 95% บ้านคลองแคเหนือ ม.4 [ 25 ธ.ค. 2562 ]16
5 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ [ 28 มิ.ย. 2562 ]80
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้อง [ 14 มี.ค. 2562 ]90
7 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เกินหนึ่งแสนที่ดินและสิ่งก่อสร้างเกินหนึ่งล้าน ประจำปี 2562 [ 22 พ.ย. 2561 ]91
8 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 14 พ.ย. 2561 ]94
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete [ 9 ส.ค. 2561 ]86
10 ประกาศประกวดราคาจ้าง อบต.โนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 10 ต.ค. 2560 ]93
11 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านหัวทำนบ หมู่ ๘ [ 16 พ.ย. 2559 ]91
12 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดงมะเกลือ บ้านโนนสายทอง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 พ.ย. 2559 ]91
13 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ ๕ [ 21 ต.ค. 2559 ]120
14 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองแคเหนือ [ 3 ก.ค. 2558 ]90
15 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 2 (สายนานายธีรศักดิ์ ชอบสว่าง) [ 30 มิ.ย. 2558 ]82
16 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเสริมเหล็ก บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 2 [ 30 มิ.ย. 2558 ]86
17 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเสริมเหล็ก บ้านคลองแคใต้ [ 30 มิ.ย. 2558 ]89
18 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ทรายทอง [ 30 มิ.ย. 2558 ]89
19 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองแคกลาง หมู่ที่ 11 [ 30 มิ.ย. 2558 ]92
20 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ 4 [ 30 มิ.ย. 2558 ]88