องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายวัดห้วยดินดำ - สระสี่เหลี่ยม บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยดินดำ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 1 ธ.ค. 2564 ]3
2 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางบ่าย สมสะอาด ถึง สามแยกคลองแคใต้ บ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 30 ก.ค. 2564 ]25
3 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา เส้นทางตะวันออกโรงเรียนบ้านคลองแค ถึง สามแยกไปคลองแคใต้ บ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 30 ก.ค. 2564 ]25
4 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Cape Seal สายทางจากบ้านแม่ใหญ่เอียด ถึง บ้านนายมานพ บ้านคลองแคใต้ หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 30 ก.ค. 2564 ]32
5 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุวรรณ ถึงท้ายบ้าน บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 14 มิ.ย. 2564 ]28
6 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Cape Seal สายบ้านนายปุ่นเชื่อมถนนสาย 3003 บ้านโนนสายทอง หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 14 มิ.ย. 2564 ]24
7 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา สายบ้านโนนเมือง เชื่อม ถนนสาย ทช 3003 บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 1 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 25 พ.ค. 2564 ]28
8 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดคลองส่งน้ำเข้าสระเดิ่นยาว หมู่ที่ 3 บ้านคลองแคใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 28 เม.ย. 2564 ]26
9 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฐานพระภูมิพร้อมศาลพระภูมิเจ้าที่ [ 28 เม.ย. 2564 ]26
10 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบ Cape Seal สายจากบ้านนายสุชาติ ววงสันเทียะ ถึงบ้านนางเต้า สง่าสันเทียะ บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 22 เม.ย. 2564 ]26
11 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากร้านค้าชุมชน ถึงบ้านนายบุญเสริม บ้านดงมะเกลือ หมู่ที่ 6 [ 25 มี.ค. 2564 ]25
12 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 8 (สายทางโคกเกริ่น) [ 24 มี.ค. 2564 ]26
13 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนดินบอดอัดแน่น 95% สายทาง นม 3003 ถึง ลำห้วยคลองแค หมู่ที่ 2 บ้านโนนเต็ง [ 11 มี.ค. 2564 ]26
14 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับพนักงานและผู้มาติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา [ 11 มี.ค. 2564 ]25
15 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา [ 23 ก.พ. 2564 ]26
16 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแค็บ [ 29 ก.ค. 2563 ]26
17 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแค็บ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 30 มิ.ย. 2563 ]25
18 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 เม.ย. 2563 ]27
19 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 95% บ้านใหม่ทรายทอง ม.10 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ม.ค. 2563 ]23
20 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 95% บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ 10 (สายทางวัดโนนเต็ง - บ้านคลองแคเหนือ) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 9 ม.ค. 2563 ]27
 
หน้า 1|2