องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแค็บ [ 29 ก.ค. 2563 ]12
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 เม.ย. 2563 ]22
3 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 95% บ้านใหม่ทรายทอง ม.10 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ม.ค. 2563 ]37
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 95% บ้านโนนเมือง ม.1 [ 25 ธ.ค. 2562 ]33
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 95% บ้านคลองแคเหนือ ม.4 [ 25 ธ.ค. 2562 ]33
6 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ [ 28 มิ.ย. 2562 ]98
7 ประกาศเผลแพร่ราคากลางซื้อรถบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร, น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่่า 12,000 กิโลกรัม, เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ [ 28 มิ.ย. 2562 ]8
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้อง [ 14 มี.ค. 2562 ]107
9 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เกินหนึ่งแสนที่ดินและสิ่งก่อสร้างเกินหนึ่งล้าน ประจำปี 2562 [ 22 พ.ย. 2561 ]107
10 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 14 พ.ย. 2561 ]110
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete [ 9 ส.ค. 2561 ]103
12 ประกาศประกวดราคาจ้าง อบต.โนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 10 ต.ค. 2560 ]111
13 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านหัวทำนบ หมู่ ๘ [ 16 พ.ย. 2559 ]109
14 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดงมะเกลือ บ้านโนนสายทอง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 พ.ย. 2559 ]110
15 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ ๕ [ 21 ต.ค. 2559 ]148
16 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองแคเหนือ [ 3 ก.ค. 2558 ]109
17 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 2 (สายนานายธีรศักดิ์ ชอบสว่าง) [ 30 มิ.ย. 2558 ]100
18 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเสริมเหล็ก บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 2 [ 30 มิ.ย. 2558 ]104
19 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเสริมเหล็ก บ้านคลองแคใต้ [ 30 มิ.ย. 2558 ]106
20 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ทรายทอง [ 30 มิ.ย. 2558 ]111
 
หน้า 1|2