องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]10
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]14
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]18
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]16
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]18
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]26
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]24
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]24
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]23
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]24
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]27
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]25
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]24
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน กันยายน2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]25
15 รายงานแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]23
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน สิงหาคม2563 [ 4 ก.ย. 2563 ]27
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน กรกฎาคม2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]21
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน มิถุนายน2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]22
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]26
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]26
 
หน้า 1|2