องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]4
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]10
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]13
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]19
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]20
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]38
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]37
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]56
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน กันยายน2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]55
10 รายงานแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]17
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน สิงหาคม2563 [ 4 ก.ย. 2563 ]52
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน กรกฎาคม2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]73
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน มิถุนายน2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]70
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]72
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]83
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]85
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]84
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]85
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 8 ม.ค. 2563 ]84
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]84
 
หน้า 1|2