องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 4 พ.ค. 2563 ]5
2 คู่มือการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 4 พ.ค. 2563 ]4
3 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 พ.ค. 2563 ]5
4 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 พ.ค. 2563 ]4
5 คู่มือปฏิบัติงานกองการศึกษา [ 9 เม.ย. 2563 ]16
6 คู่มืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 16 มี.ค. 2563 ]12
7 คู่มือพัสดุ [ 2 ธ.ค. 2562 ]22
8 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 ต.ค. 2562 ]3
9 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 18 ต.ค. 2562 ]12
10 คู่มือรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 18 ต.ค. 2562 ]12