องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งและการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]8
2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 10 เม.ย. 2563 ]63
3 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 3 เม.ย. 2563 ]68
4 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 ต.ค. 2562 ]65
5 ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 22 ต.ค. 2562 ]63
6 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ 22 ต.ค. 2562 ]67