องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งและการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 10 เม.ย. 2563 ]7
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปี 2562 [ 3 เม.ย. 2563 ]15
3 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 3 เม.ย. 2563 ]9
4 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 ต.ค. 2562 ]9
5 ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 22 ต.ค. 2562 ]10
6 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ 22 ต.ค. 2562 ]9