องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ