องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ