องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน


การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษา สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษา สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ