องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ