องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 

 

 


  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ประชุมขับเคลื่อนโครงการถั...
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ประชุมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ประชาคมเพื่อตรวจสอบความเส...
    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ร่วมกับ คณะอนุกรร...
  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิผู้สูงอายุโพธิ์กลา...
    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิผู้สูงอายุโพธิ์กลาง ช่วยเหลือผู้ยากไร้
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
   

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง “...


 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ท่านมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดนนเมืองพัฒนา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562