องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
   
 

 

 

ท่านมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดนนเมืองพัฒนา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา
เลขที่ 32 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยดินดำ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
โทรศัพท์ 044-001146 / โทรสาร (Fax) 044-249468
E-mail 6300806@dla.go.th
เพจ Facebook : อบต.โนนเมืองพัฒนา นครราชสีมา
© copyright 2024 design by Timesmediawebdesign