องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 

 

 


  วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น. นายอำเภอด่านข...
   

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น. นายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอด่านขุนทด / นายวิรัตน์ โพชะกะ พัฒนากา...

  วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. การเซ็นบันทึก...
    วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา นำโดยนายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายก...
  วันที่ 15 กันยายน 2566 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ...
   

วันที่ 15 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา นำโดยนายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายกองค์การบริห...

  วันที่​ 12 กันยายน​ 2566 โครงการอนุรัก...
    วันที่​ 12 กันยายน​ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา นำโดยนายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายก...

 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ท่านมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดนนเมืองพัฒนา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562