องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
   
 
 

 


  ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. การประชุมประชาคมรับฟั...
    การประชุมประชาคมรับฟังปัญหาในตำบลและแรกเปลี่ยนความคิดเห็น รายละเอียด (๑) ประเด็นเรื่องการมีส่วนร่...
  เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. โครงก...
    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วม เพื่อการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ประจำปี ๒๕๖๗...
  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมสภา สมัยประชุมสามั...
   

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประ...

  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ผ้าป่าสามัคคีโครงการซุ้มป...
    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีโครงการซุ้มประตูช...

 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ท่านมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดนนเมืองพัฒนา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562