องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 

 

 


  วันที่ 14 มกราคม 2566 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
    วันที่ 14 มกราคม 2566 นายจรัส โกฎค้างพลู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บร...
  วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566 ตั้งด่านช...
    วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้ตั้งด่านชุมชนและติดป้...
  วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอด่าน...
    วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายกอบต.โนนเมืองพัฒนา คณะผู้บริหาร นางสาวธัช...
  วันที่ 21 ธันวาคม 2565 กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครั...
   

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมืองได้จัดกิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้า...


 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ท่านมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดนนเมืองพัฒนา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562