องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
   
 
 

 


  วันที่ 13 มกราคม 2567 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
    เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำป...
  วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2567 ประเพณีสืบสานตำนานด่าน...
    วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา นำโดย นายนิพรธ์ นิลขันธ์ นายกองค์การบ...
  วันที่ 5 ธันวาคม 2566 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพร...
    วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายนิพนธ์ นิลขัลธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร...
  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โครงการกีฬาหรรษาศูนย์พัฒน...
    วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้จัดโครงการกีฬาหรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...

 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ท่านมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดนนเมืองพัฒนา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562