องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
   
 
 

 


  วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ คร...
    วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี...
  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรม Big Cleaning Day ...
    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาได้ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความส...
  วันที่ 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช
   

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา นำโดย นายนิพนธ์ นิลขันธ์ น...

  วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ...
    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไท...

 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ท่านมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดนนเมืองพัฒนา
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562