องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งรักษาราชการแทนปลัดอบต. [ 24 ม.ค. 2563 ]24
2 คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 24 ม.ค. 2563 ]23
3 คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 24 ม.ค. 2563 ]22
4 คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 24 ม.ค. 2563 ]23
5 คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ [ 24 ม.ค. 2563 ]22
6 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารของอบต.โนนเมืองพัฒนา [ 6 ม.ค. 2563 ]27