องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง “ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำ และสิ่งแวดล้อม” โดยงดประมาณ ขนาด จำนวนชิ้น ตกแต่งน้อยๆ แต่พองาม ประหยัดทรัพยากร ลอยกระทงร่วมกัน 1 ครอบครัว 1 กระทง 1 คู่ 1 กระทงและเลือกใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายได้ง่าย

2022-11-11
2022-11-10
2022-11-10
2022-11-07
2022-10-27
2022-10-25
2022-10-13
2022-10-05
2022-10-03
2022-09-27