องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 159 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 วันรัฐธรรมนูญ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]2
2 วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ [ 30 พ.ย. 2565 ]5
3 จำนวนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและจำนวนนักเรียน ในตำบลโนนเมืองพัฒนา [ 16 พ.ย. 2565 ]7
4 วันลอยกระทง วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ [ 28 ต.ค. 2565 ]16
5 ๑๓ตุลาคม๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [ 17 ต.ค. 2565 ]25
6 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หลังคลอง หมูที่ 10 (ช่วงนานางแตว ศรีสุข ถึงนานายจรัญ กาญจน์สูงเนิน) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา [ 11 ต.ค. 2565 ]25
7 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง [ 31 ส.ค. 2565 ]47
8 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง [ 30 ส.ค. 2565 ]40
9 รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม) ประจำเดือนกันยายน 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]38
10 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง [ 26 ส.ค. 2565 ]41
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 18 ส.ค. 2565 ]58
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 10 ส.ค. 2565 ]44
13 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ [ 3 ส.ค. 2565 ]53
14 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าสอบแข่งขันเพื่อสรรหาแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ส.ค. 2565 ]52
15 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรมาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 23 ก.ค. 2565 ]56
16 วันอาสาฬหบูชา [ 12 ก.ค. 2565 ]61
17 วันเข้าพรรษา [ 12 ก.ค. 2565 ]59
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เรื่อง การเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นศาลตาปู่บ้าน ถึงไร่นายผัด ม.9) [ 11 ก.ค. 2565 ]57
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เรื่อง การเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากร้านค้าชุมชนใหม่ ถึงสามแยกโนนสายทอง (สายทางนานายสุชาติ ววงสันเทียะ บ้านห้วยดินดำหมู่ที่ 5) [ 8 ก.ค. 2565 ]67
20 จำนวนเด็ก ศพด. ทั้ง ๓ แห่ง และ จำนวน นักเรียน ทั้ง ๓ แห่ง [ 14 มิ.ย. 2565 ]81
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8