องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 153 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]10
2 ประชาสัมพันธ์ขอรับเอกสารใบสมัครกีฬาต้านยาเสพติด (โนนเมืองพัฒนาเกมส์) ครั้งที่ ๒ [ 31 ม.ค. 2567 ]12
3 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด๒๕๖๗" และ "งดรับ งดให้"ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 19 ม.ค. 2567 ]15
4 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง วันคนพิการสากล [ 1 ธ.ค. 2566 ]8
5 วันปีใหม่ไทย [ 30 พ.ย. 2566 ]13
6 วันปีใหม่ไทย [ 30 พ.ย. 2566 ]12
7 วันรัฐธรรมนูญ ตรงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ [ 30 พ.ย. 2566 ]10
8 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ [ 22 พ.ย. 2566 ]14
9 ลอยกระทง ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ [ 13 พ.ย. 2566 ]14
10 จำนวนเด็กศพด.และ เด็กนักเรียน ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ [ 13 พ.ย. 2566 ]16
11 ประกาศ เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ปลอดบุหรี่ [ 31 ต.ค. 2566 ]16
12 ประกาศ เรื่อง กำหนดให้สถานที่สาธารณะในพื้นที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ [ 31 ต.ค. 2566 ]21
13 วันปิยมหาราช [ 23 ต.ค. 2566 ]26
14 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 18 ต.ค. 2566 ]5
15 วันคล้ายวันสวรรคต ร9 [ 13 ต.ค. 2566 ]26
16 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลโนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 12 ต.ค. 2566 ]21
17 ประชาสัมพันธ์เป้าหมาย SDGs [ 4 ต.ค. 2566 ]21
18 สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 2 ต.ค. 2566 ]29
19 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 28 ก.ย. 2566 ]32
20 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 11 ก.ย. 2566 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8