องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 131 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ [ 4 ส.ค. 2566 ]4
2 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานายธีรศักดิ์ ชอบสว่าง ถึง ถนนสาย 3003 บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 24 ก.ค. 2566 ]9
3 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ [ 6 ก.ค. 2566 ]7
4 วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ [ 30 มิ.ย. 2566 ]10
5 จำนวนเด็กรร.และจำนวนเด็กศพด. [ 22 มิ.ย. 2566 ]11
6 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 เม.ย. 2566 ]11
7 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 5 เม.ย. 2566 ]5
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 2 มี.ค. 2566 ]5
9 ประกาศ เรื่อง เปิดรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด [ 1 มี.ค. 2566 ]9
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 24 ก.พ. 2566 ]5
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 23 ธ.ค. 2565 ]7
12 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เรื่อง ให้ใช้ระเบียบสภาว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 12 ธ.ค. 2565 ]19
13 วันรัฐธรรมนูญ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]18
14 วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ [ 30 พ.ย. 2565 ]24
15 จำนวนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและจำนวนนักเรียน ในตำบลโนนเมืองพัฒนา [ 16 พ.ย. 2565 ]26
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 14 พ.ย. 2565 ]13
17 วันลอยกระทง วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ [ 28 ต.ค. 2565 ]35
18 ๑๓ตุลาคม๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [ 17 ต.ค. 2565 ]43
19 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หลังคลอง หมูที่ 10 (ช่วงนานางแตว ศรีสุข ถึงนานายจรัญ กาญจน์สูงเนิน) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา [ 11 ต.ค. 2565 ]41
20 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 6 ต.ค. 2565 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7