องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 


วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอด่านขุนทด ลงพื้นที่ตรวจผลการปฏิบัติราชการ


วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายกอบต.โนนเมืองพัฒนา คณะผู้บริหาร นางสาวธัชนก สมณชื่น หัวสำนักปลัด อบต.โนนเมืองพัฒนารักษาราชการแทนปลัดอบต.โนนเมืองพัฒนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ อสม.พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ นายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ในการเดินทางลงพื้นที่ตรวจผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา และมอบนโยบาย สอบถามปัญหาการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานจัดทำถังขยะเปียก ปัญหายาเสพติด และประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 4 และเดินทางไปกราบพระพุทธรูปพระราชทานจากรัชกาลที่ 9 องค์ที่ 7 ชมสวนผสมผสานของนายประพันธ์ หึกขุนทด พร้อมเยี่ยมชมโบสถ์สีเขียวหยกวัดโนนเมือง อีกด้วย
2023-01-14
2023-01-01
2022-12-21
2022-12-21
2022-12-16
2022-12-15
2022-12-13
2022-12-13
2022-12-09
2022-12-09