องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 


วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566 ตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566


วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้ตั้งด่านชุมชนและติดป้ายระวังอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
2023-01-14
2023-01-01
2022-12-21
2022-12-21
2022-12-16
2022-12-15
2022-12-13
2022-12-13
2022-12-09
2022-12-09