องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 


วันที่ 13 เมษายน 2566 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566


วันที่ 13 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา นำโดยนายนิพนธ์ นิลขันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และประชาชนผู้สูงอายุ ได้เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2023-09-19
2023-09-19
2023-09-15
2023-09-12
2023-09-09
2023-09-08
2023-09-04
2023-08-30
2023-08-23
2023-08-16