องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 


วันที่ 11 เมษายน 2566 งานประเพณีฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 ณ วัดโนนเมือง


วันที่ 11 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา นำโดยนายนิพนธ์ นิลขันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 ณ วัดโนนเมือง ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-15
2023-09-12
2023-09-09
2023-09-08
2023-09-04
2023-08-30
2023-08-23
2023-08-16