องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 


วันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 ตั้งด่านชุมชนและติดป้ายระวังอุบัติเหตุ


วันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้ตั้งด่านชุมชนและติดป้ายระวังอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

2023-09-19
2023-09-19
2023-09-15
2023-09-12
2023-09-09
2023-09-08
2023-09-04
2023-08-30
2023-08-23
2023-08-16