องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบลโนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา นำโดย นายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายก อบต.โนนเมืองพัฒนา ได้ดำเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบลโนนเมืองพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ชุมชนบ้านดอนกลอย ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 63 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ผู้บริหารสถานศึกษา รพ.สต. อสม. อถล. และประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจการคัดแยกขยะในครัวเรือน
2023-10-27
2023-10-27
2023-10-23
2023-10-20
2023-10-13
2023-10-10
2023-09-28
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-19