องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 23 สิงหาคม 2566 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 23 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เป็นประธานในพิธี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การคุ้มครองแก่ผู้ตกเป็นเหยื่อของการกระทำความรุนแรง รวมทั้งส่งเสริมให้สังคมรอบข้างได้มีส่วนร่วมกัน
2023-10-27
2023-10-27
2023-10-23
2023-10-20
2023-10-13
2023-10-10
2023-09-28
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-19