องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 16 สิงหาคม 2566 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน


วันที่ 16 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา นำโดย นายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานให้มีความร่มรื่นสวยงามและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
2023-10-27
2023-10-27
2023-10-23
2023-10-20
2023-10-13
2023-10-10
2023-09-28
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-19