องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 


วันที่ 15 กันยายน 2566 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (หลักสูตรปลาส้มไร้ก้าง - ไส้กรอกอีสานสูตรโบราณ)


วันที่ 15 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา นำโดยนายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (หลักสูตรปลาส้มไร้ก้าง - ไส้กรอกอีสานสูตรโบราณ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรให้เกิดประโยชน์เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอด่านขุนทด

2023-09-19
2023-09-19
2023-09-15
2023-09-12
2023-09-09
2023-09-08
2023-09-04
2023-08-30
2023-08-23
2023-08-16