องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 


วันที่​ 12 กันยายน​ 2566 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่​ 12 กันยายน​ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา นำโดยนายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา พร้อมด้วย​ คณะผู้บริหาร​, สมาชิกสภา, ผู้นำชุมชน, พนักงานส่วนตำบล​ และ ผอ.โรงเรียนในเขตตำบลโนนเมืองพัฒนา เข้าร่วมอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.ตำบลโนนเมืองพัฒนา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้ทราบความเป็นมา เป้าหมาย และขั้นตอนการดำเนินการของโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด​ จังหวัดนครราชสีมา
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-15
2023-09-12
2023-09-09
2023-09-08
2023-09-04
2023-08-30
2023-08-23
2023-08-16