องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่​ 12 กันยายน​ 2566 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่​ 12 กันยายน​ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา นำโดยนายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา พร้อมด้วย​ คณะผู้บริหาร​, สมาชิกสภา, ผู้นำชุมชน, พนักงานส่วนตำบล​ และ ผอ.โรงเรียนในเขตตำบลโนนเมืองพัฒนา เข้าร่วมอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.ตำบลโนนเมืองพัฒนา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้ทราบความเป็นมา เป้าหมาย และขั้นตอนการดำเนินการของโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด​ จังหวัดนครราชสีมา
2024-04-22
2024-02-22
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29