องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


วันจันทร์ ที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา
2023-10-27
2023-10-27
2023-10-23
2023-10-20
2023-10-13
2023-10-10
2023-09-28
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-19