องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ ๙ - ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน


วันที่ ๙ - ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่าง ณ โรงแรมเขาใหญ่ลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-05
2024-06-04
2024-04-22
2024-02-22
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24