องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
 


วันที่ ๙ - ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน


วันที่ ๙ - ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่าง ณ โรงแรมเขาใหญ่ลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-15
2023-09-12
2023-09-09
2023-09-08
2023-09-04
2023-08-30
2023-08-23
2023-08-16