องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. การเซ็นบันทึกข้อตกลง (MOU) และรับงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา นำโดยนายนิพนธ์ นิลขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา นายจรัส โกฎค้างพลู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้จัดให้มีการเซ็นบันทึกข้อตกลง (MOU) และรับงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา
2023-10-27
2023-10-27
2023-10-23
2023-10-20
2023-10-13
2023-10-10
2023-09-28
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-19