องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรม Big Cleaning Day และวันรักต้นไม้ประจำปีชองชาติ พ.ศ. 2566


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาได้ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดสำนักงาน และตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณสำนักงานเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีชองชาติ พ.ศ. 2566
2023-10-27
2023-10-27
2023-10-23
2023-10-20
2023-10-13
2023-10-10
2023-09-28
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-19