องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
 


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรม Big Cleaning Day และวันรักต้นไม้ประจำปีชองชาติ พ.ศ. 2566


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาได้ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดสำนักงาน และตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณสำนักงานเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีชองชาติ พ.ศ. 2566
2024-02-13
2024-02-05
2024-01-24
2024-01-13
2023-12-16
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29
2023-10-27
2023-10-27