องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

เลขที่ 32 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยดินดำ ตำบลโนนเมืองพัฒนา
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210

 
 
 
 
 
เวลาทำการ
08.30-16.30น.
 

 
 
โทรศัพท์
044-001146   
 
โทรสาร (Fax)
044-249468  

 
 
E-mail
6300806@dla.go.th
 
 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา