องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

กองช่าง


 
  สิบเอก ยุทธภูมิ  ขันทอง  
  ปลัด อบต.โนนเมืองพัฒนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง  
 
นางสาวณิชาภัทร  รินสันเทียะ

นายพงศกร  วงศ์ศักดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา