องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ 5 ถึงบ้านอาจารย์สมพงษ์ บ้านห้วยดินดำ [ 27 มี.ค. 2567 ]14
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเฉลิม ไกรสำโรง ถึงบ้านนางสอื้น ดอกพุทรา หมู่ที่ 11 ต.โนนเมืองพัฒนา [ 5 มี.ค. 2567 ]10
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางอารีย์ แก่นสูงเนิน ถึงบ้านนางละเอียด มาวิชัย [ 8 ก.พ. 2567 ]9
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน 3003 เชื่อมบ้านสระสมบูรณ์ ตำบลหนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา [ 8 ก.พ. 2567 ]8
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา ถนนหินคลุก สายไร่นายเสา ทวดสุวรรณ [ 7 ก.พ. 2567 ]10
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนายหนาม งวนสันเทียะ ถึงบ้านเมืองเก่า ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย [ 7 ก.พ. 2567 ]7
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายแป้น ถึงท่าข้าม บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ 10 [ 5 ก.พ. 2567 ]11
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกรดถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา จำนวน 22 เส้น [ 1 ก.พ. 2567 ]7
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงมะเกือ หมู่ที่ 6 ถึงถนนสาย 3003 [ 31 ม.ค. 2567 ]6
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงงซ่อมแซมถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา สายทางวัดโนนเต็งถึงบ้านโพธิ์ตาสี (สายทางศาลตาปู่ ถึงไร่นายแสวง แขค้างพลู บ้านคลองแคใต้ หมู่ที่ 3) [ 13 ธ.ค. 2566 ]8
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมขนาดใหญ่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา พร้อมเวที [ 4 ธ.ค. 2566 ]12
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ถึงสามแยกบ้านคลองแคใต้ [ 14 ก.ย. 2566 ]8
13 ประกาศใช้ราคากลางรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา [ 3 พ.ค. 2566 ]5
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านคลองแคใต้ หมู่ที่ 3 ภายในหมู่บ้าน (ช่วงหน้าบ้านนางเสน่ห์ มุสันเทียะ ถึงบ้านนางแต๋ว เจริญ) [ 18 ธ.ค. 2565 ]6
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงงซ่อมแซมถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา สายทางบ้านโนนเมือง ถึงลาดยางเส้น 3003 (ช่วงไร่นายชัยณรงค์ ชอบใหญ่ ถึงลาดยางเส้น 3003 บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 1) [ 13 ธ.ค. 2565 ]6
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงงซ่อมแซมถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา สายทางบ้านนายประพันธ์ ถึงอู่ช่างดื้อ (ช่วงไร่นายแบ่งสมบัติ ขันโท ถึงไร่นายทัด หองขุนทด บ้านดงมะเกลือ หมู่ที่ 6) [ 28 ต.ค. 2565 ]6
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงงซ่อมแซมถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา สายทางบ้านนายปุ่น เชื่อมถนนสาย 3003 (ช่วงลาดยางเส้น 3003 ถึงลาดยางบ้านโนนสายทอง หมู่ที่ 7) [ 28 ต.ค. 2565 ]7
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางบ่าย สมสะอาด ถึงสามแยกคลองแคใต้ หมู่ที่ 4(สายทางไร่สวิท ทองนาค ถึงบ้านนนายสมหวัง ศรีชัย) [ 28 ต.ค. 2565 ]8
19 ประกาศเผยแพร่ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา สายทางบ้านนายประพันธ์ ถึงอู่ช่างดื้อ (ช่วงไร่นายแบ่งสมบัติ ขันโท ถึงไร่นายทัด หองขุนทด บ้านดงมะเกลือ หมู่ที่ 6) [ 20 ต.ค. 2565 ]66
20 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางบ่าย สมสะอาด ถึงสามแยกคลองแคใต้ หมู่ที่ 4 (สายทางไร่นายสวิท ทองนาค ถึงบ้านนายสมหวัง ศรีชัย) [ 18 ต.ค. 2565 ]55
 
หน้า 1|2|3|4