องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา สายทางบ้านนายประพันธ์ ถึงอู่ช่างดื้อ (ช่วงไร่นายแบ่งสมบัติ ขันโท ถึงไร่นายทัด หองขุนทด บ้านดงมะเกลือ หมู่ที่ 6) [ 20 ต.ค. 2565 ]60
2 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางบ่าย สมสะอาด ถึงสามแยกคลองแคใต้ หมู่ที่ 4 (สายทางไร่นายสวิท ทองนาค ถึงบ้านนายสมหวัง ศรีชัย) [ 18 ต.ค. 2565 ]50
3 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา สายทางวัดโนนเต็ง ถึงโพธิ์ตาสี (สายทางศาลตาปู่ ถึงไร่นายแสวง แขค้างพลู บ้านคลองแคใต้ หมู่ที่ 3) [ 18 ต.ค. 2565 ]44
4 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา สายทางบ้านนายปุ่น เชื่อมถนนสาย 3003 (ช่วงลาดยางเส้น 3003 ถึงลาดยางบ้านโนนสายทอง หมู่ที่ 7) [ 18 ต.ค. 2565 ]46
5 ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ 4 (ช่วงไร่นางสุวรรณ อมฤทธิ์ ถึงไร่นายวัณลพ สง่าสันเทียะ และช่วงนานายประเสริฐ อินใหญ่ ถึงหน้าบ้านนายสมพร เหวขุนทด) [ 18 ต.ค. 2565 ]56
6 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านคลองแคใต้ หมู่ที่ 3 ภายในหมู่บ้าน (ช่วงหน้าบ้านนางเสน่ห์ มุสันเทียะ ถึงบ้านนางแต๋ว เจริญ) [ 14 ก.ย. 2565 ]62
7 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลโนนเมืองพัฒนา สายทางบ้านโนนเมือง ถึงลาดยางเส้น 3003 (ช่วงไร่นายชัยณรงค์ ชอบใหญ่ ถึงถนนลาดยางเส้น 3003 บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 1) [ 14 ก.ย. 2565 ]75
8 ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากลาดยางเส้น 4008 ถึงบ้านนายเฉลย หมู่ที่ 11 [ 7 ก.ย. 2565 ]73
9 ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนายวิรัช ถึงบ้านนายน่วม หงษ์สันเทียะ หมู่ที่ 8) [ 20 ก.ค. 2565 ]85
10 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ 4 (ช่วงไร่นางสุวรรณ อมฤทธิ์ ถึงไร่นายวัณลพ สง่าสันเทียะ และช่วงนานายประเสริฐ อินใหญ่ ถึงหน้าบ้านนายสมพร เหวขุนทด) [ 20 ก.ค. 2565 ]122
11 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 95% สายทาง บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 8 เชื่อม บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ 10 บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน [ 24 ก.พ. 2565 ]158
12 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 95% สายทาง บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 8 เชื่อม บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ 10 บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 10 ก.พ. 2565 ]159
13 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านโนนสายทอง หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 3 ก.พ. 2565 ]155
14 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 3 ก.พ. 2565 ]174
15 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 2 ก.พ. 2565 ]158
16 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านดงมะเกลือ หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 2 ก.พ. 2565 ]163
17 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 2 ก.พ. 2565 ]170
18 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 25 ม.ค. 2565 ]143
19 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายวัดห้วยดินดำ - สระสี่เหลี่ยม บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยดินดำ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 1 ธ.ค. 2564 ]176
20 ประกาศการเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางบ่าย สมสะอาด ถึง สามแยกคลองแคใต้ บ้านคลองแคเหนือ หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 30 ก.ค. 2564 ]278
 
หน้า 1|2|3