องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลโนนเมืองพัฒนา [ 28 เม.ย. 2563 ]154
2 กิจกรรมสนุกับเพลงเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย อายุ 3 ปี [ 9 มี.ค. 2563 ]193
3 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบการใช้กิจกรรมสนุกกับเพลงเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของเด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี [ 9 มี.ค. 2563 ]180
4 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ม.ค. 2563 ]191
5 ประกาศจัดตั้ง อบต. [ 2 ม.ค. 2563 ]220
6 การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอด่านขุนทด [ 2 ม.ค. 2563 ]196
7 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [ 15 ก.พ. 2562 ]180