องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การฝึกอบรมเกี่ยวกับจริยธรรม [ 29 ก.พ. 2567 ]5
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 8 ม.ค. 2567 ]4
3 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 8 ม.ค. 2567 ]5
4 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 5 ม.ค. 2567 ]42
5 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 5 ม.ค. 2567 ]43
6 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 5 ม.ค. 2567 ]39
7 ประมวลคุณธรรมและจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 15 พ.ค. 2562 ]210
8 ประมวลคุณธรรมและจริยธรรมสภาท้องถิ่น [ 15 พ.ค. 2562 ]195
9 ประมวลคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน [ 15 พ.ค. 2562 ]176