องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 3 ก.พ. 2566 ]26
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 ก.พ. 2566 ]24
3 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 3 ก.พ. 2566 ]23
4 ประมวลคุณธรรมและจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 15 พ.ค. 2562 ]199
5 ประมวลคุณธรรมและจริยธรรมสภาท้องถิ่น [ 15 พ.ค. 2562 ]182
6 ประมวลคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน [ 15 พ.ค. 2562 ]164