องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1-4 /2566 [ 27 ต.ค. 2566 ]5
2 ผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 /2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]5
3 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 /2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]5
4 ผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 /2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]5
5 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 /2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]6
6 ผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]20
7 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]22
8 ผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 [ 28 ธ.ค. 2565 ]21
9 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1-4 /2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]5
10 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 [ 4 ต.ค. 2565 ]21
11 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]21
12 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 [ 29 ก.ค. 2565 ]21
13 ประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 /2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]20
14 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]117
15 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]20
16 ประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 /2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]19
17 รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1/2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]160
18 ประมาณการแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 /2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]23
19 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปี 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]133
20 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]120
 
หน้า 1|2