องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) [ 9 ธ.ค. 2565 ]7
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 [ 24 ม.ค. 2565 ]7
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) [ 2 ส.ค. 2564 ]95
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) [ 15 มิ.ย. 2563 ]92
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) [ 14 ก.พ. 2563 ]134
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) [ 28 มิ.ย. 2562 ]226
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) [ 11 พ.ค. 2562 ]170
8 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) [ 11 พ.ค. 2562 ]226
9 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี) [ 11 พ.ค. 2562 ]183
10 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ) [ 11 พ.ค. 2562 ]223
11 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข) [ 11 พ.ค. 2562 ]216
12 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ด้านการพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) [ 11 พ.ค. 2562 ]218
13 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ด้านการพัฒนาสังคม) [ 11 พ.ค. 2562 ]176
14 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)งที่ดี) [ 11 พ.ค. 2562 ]176