องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ต.ค. 2565 ]4
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]167
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]117
4 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 ต.ค. 2562 ]168
5 คู่มือรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 18 ต.ค. 2562 ]168
6 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 18 ต.ค. 2562 ]165
7 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 18 ต.ค. 2562 ]124
8 มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ [ 15 พ.ค. 2562 ]122
9 มาตรฐานการควบคุมอาคาร [ 15 พ.ค. 2562 ]124
10 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 15 พ.ค. 2562 ]119
11 มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ [ 15 พ.ค. 2562 ]165
12 มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 15 พ.ค. 2562 ]136
13 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม [ 15 พ.ค. 2562 ]128
14 มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี [ 15 พ.ค. 2562 ]184
15 มาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน์ [ 15 พ.ค. 2562 ]161
16 มาตรฐานการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [ 15 พ.ค. 2562 ]132
17 มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา [ 15 พ.ค. 2562 ]128