องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]146
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]111
3 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 ต.ค. 2562 ]153
4 คู่มือรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 18 ต.ค. 2562 ]149
5 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 18 ต.ค. 2562 ]149
6 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 18 ต.ค. 2562 ]121
7 มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ [ 15 พ.ค. 2562 ]118
8 มาตรฐานการควบคุมอาคาร [ 15 พ.ค. 2562 ]115
9 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 15 พ.ค. 2562 ]115
10 มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ [ 15 พ.ค. 2562 ]148
11 มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 15 พ.ค. 2562 ]131
12 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม [ 15 พ.ค. 2562 ]122
13 มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี [ 15 พ.ค. 2562 ]157
14 มาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน์ [ 15 พ.ค. 2562 ]143
15 มาตรฐานการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [ 15 พ.ค. 2562 ]123
16 มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา [ 15 พ.ค. 2562 ]123