องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
ประกาศและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุุคคลของพนักงานส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม) ฑ.ศ. 2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]131
2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [ 3 ม.ค. 2565 ]142
3 หลัเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 3 ม.ค. 2565 ]126
4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]128
5 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [ 7 พ.ค. 2564 ]34
6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 [ 1 ม.ค. 2564 ]266
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]216
8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]257
9 หลัเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 5 มิ.ย. 2563 ]34
10 หลักเกณฑ์การลาพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2563 ]219
11 หลักเกณฑ์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร [ 13 ธ.ค. 2562 ]272
12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 18 ม.ค. 2562 ]212
13 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2561 [ 20 ก.พ. 2561 ]262