องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
มาตรการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]100
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]101
3 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]99
4 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]143
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]98
6 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]102
7 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]193
8 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]228
9 การแสดงค่านิยมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา [ 29 พ.ค. 2563 ]187
10 แนวทางการปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 ต.ค. 2562 ]230
11 ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 22 ต.ค. 2562 ]191
12 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ 22 ต.ค. 2562 ]188
13 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 1 ก.พ. 2561 ]185